Kategorie

Producenci

Szybki kontakt

Tel./Fax: (22) 723 50 27

Kom.:  885 310 618

Kom.:  887 882 000

E-mail: sklephypo@gmail.com

Serwis i zgłoszenie reklamacji

Uzasadnione reklamacje serwis Omnigeny naprawia bezpłatnie a transport urządzenia do serwisu centralnego odbywa się na koszt serwisu.

Dokumenty, które uprawniają do zgłoszenia reklamacji to:

  • karta gwarancyjna (z wpisaną datą sprzedaży, czytelnym oznaczeniem sprzedawcy oraz wpisanym numerem produkcyjnym urządzenia)
  • potwierdzenie zakupu (faktura lub paragon fiskalny).

Karta gwarancyjna służy do identyfikacji urządzenia oraz do dokonania wpisu o naprawie. Dowodu zakupu potwierdza zakup w dniu znajdującym się na karcie gwarancyjnej. Dokumenty te wrócą do Ciebie wraz z naprawionym urządzeniem.

Wraz z w/w dokumentami prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, fax ,e-mail) osoby, która zgłasza pompę do naprawy oraz adres na jaki ma być zwrócone urządzenie. Bardzo wskazany i pomocny jest krótki opis objawów uszkodzenia i okoliczności ich ujawnienia się. Taki opis jest także w interesie reklamującego, ponieważ wtedy jest pewność, że w trakcie weryfikacji zostaną sprawdzone wszystkie te elementy, które mogą być przyczyną reklamacji.

Firma Omnigena wypracowała dobrze działający system gwarancyjnego serwisu centralnego.

Zachęcamy do dostarczania reklamowanych urządzeń osobiście do serwisu:

Święcice,
05-860 Płochocin
ul. Pozytywki 7
serwis (22) 722-49-77 (tylko gwarancyjny)

Każda reklamacja dostarczona osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 zostanie załatwiona na poczekaniu.

Jak wysłać reklamację?

W celu wysłania reklamacji do serwisu centralnego na koszt gwaranta - prosimy o wypełnienie formularza z poniższego linku:

https://omnigena.pl/support#complaints

Urządzenie przeznaczone do wysłania należy przygotować poprzez opróżnienie go z wody i zapakować w karton zabezpieczając go jednocześnie przed uszkodzeniem. Należy go obłożyć z każdej strony np.: styropianem, folią, tekturą lub gazetami. Zabezpieczy to zawartość przed uszkodzeniem z zewnątrz jak również zapobiegnie przemieszczaniu się wewnątrz opakowania. W przypadku hydroforów, jeżeli nie ma potrzeby wysyłania całego zestawu (jeżeli np.: uszkodzeniu uległa sama pompa lub sam zbiornik) prosimy o zdemontowanie (odkręcić dwie śruby mocujące pompę do podstawy zbiornika i nakrętkę węża antywibracyjnego od strony zbiornika) i przysłanie samego zbiornika lub pompy z osprzętem i wężem antywibracyjnym.

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wypełniona przez sprzedającego karta gwarancyjna oraz ważny dowód zakupu reklamowanego urządzenia.