Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Kowalski

Wody głębinowe

Woda głębinowa i jej charakterystyka

Wody głębinowe, zwane również wodami podziemnymi, znajdują się pod powierzchnią ziemi. Charakteryzuje je wysoka mineralizacja. Wody głębinowe mogą być zasolone. Nie należą do surowców odnawialnych.

Bez wody na ziemi nie byłoby życia. Szacowana objętość wód podziemnych wynosi około 60 mln km3. Wody, znajdujące się głęboko pod powierzchnią ziemi, stanowią niezwykle istotną część obiegu wody w przyrodzie. Większa część z nich zalicza się do wód głębinowych, niebiorących czynnego udziału w obiegu. Woda zbiera się w soczewkach między warstwami, gromadzi między szczelinami skalnymi, a nawet formuje w jeziora. Zwykle są one bardzo zasolone.

Do wód aktywnych zalicza się natomiast te, które występują w płytszej warstwie powierzchni Ziemi. Właśnie one biorą czynny udział w obiegu wody w przyrodzie. Wody tego rodzaju zasilane są głównie przez opady.

Wody głębinowe

Czytaj dalej Wody głębinowe