Jak wyliczyć odległość zasysania wody?


Większość pomp i zestawów hydroforów dostępnych w naszym sklepie, może być wykorzystywanych przy pompowaniu ze studni kręgowych i wierconych pod warunkiem, że podciśnienie konieczne do zasysania wody nie przekroczy 8 m słupa wody.
Na wartość podciśnienia duży wpływ ma odległość lustra wody w pionie od króćca ssącego pompy (głębokość do lustra wody). Jednemu metrowi głębokości odpowiada jeden metr podciśnienia (podnoszenia).

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zdolność zasysania jest długość i średnica rury ssącej w poziomie. 10 m długości rury ssącej o średnicy 1” odpowiada 1,5 m podciśnienia tzn. 0,15m podciśnienia na 1 m rury poziomej. 10 m długości rury ssącej o średnicy 1 ¼” odpowiada 1 m podciśnienia, tzn 0,1 m podciśnienia na 1 m rury poziomej.

Uwaga przy kalkulacji należy również brać pod uwagę długość odcinka pionowego.

Przykład:

Zestaw hydroforowy będzie ustawiony w odległości 10 m od studni, której głębokość do lustra wody wynosi 5 m.
Przy montażu zastosowano rurę ssącą o średnicy 1”.
Podciśnienie związane z głębokością wynosi 5 m.
Podciśnienie związane z długością i średnicą rury ssącej wynosi (5odcinek pionowy+10odcinek poziomy) x 0,15dla średnicy 1” = 2,25 m
Sumaryczne podciśnienie wyniesie 5+2,25 = 7,25 m. W tym przykładzie podciśnienie 8m nie jest
przekroczone – zestaw hydroforowy powinien pracować bez problemów.

Jeżeli w czasie pracy zostanie przekroczone podciśnienie 8 m (np. gdy w czasie pompowania opuści się lustro wody) to może dojść do awarii hydroforu związanej z pracą bez przepływu. Tego typu awaria nie podlega naprawie gwarancyjnej. Mając powyższe informacje na uwadze, gdy istnieje możliwość opuszczenia lustra wody np. w czasie suszy lub w czasie intensywnego podlewania pompa powinna być tak zainstalowany aby była zachowana możliwie duża rezerwa podciśnienia. W tym celu najlepiej montować zestaw hydroforowy lub pompę w niewielkiej odległości od studni, oraz jako rurę ssącą najlepiej jest stosować rurę o przekroju 1 ¼”.

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pompy należy zastosować zabezpieczenie przed pracą na sucho.

Uwaga!! stosowanie na ssaniu rur o średnicy mniejszej niż 1” jest zabronione. W takim przypadku pompa nie zacznie pompować wody lub jeżeli zacznie może ulec awarii spowodowanej pracą bez przepływu. Tego typu awaria nie podlega naprawie gwarancyjnej.

tabela

Jedna myśl nt. „Jak wyliczyć odległość zasysania wody?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *